Przejdź do głównej zawartości

[MLSA] Tajemnice i ich język

 MAGNUS LIBER SECRETORUM AHARORUM

Fragmenty

Nasza księga traktuje o najświętszych tajemnicach narodu Aharów, będącego jedynym prawowiernym kontynuatorem tradycji Proroka. Nie możemy ryzykować, iż osoby niepowołane zdołają poznać nasze sekrety. Każdy człowiek dobrej woli może zasięgnąć życiodajnej prawdy płynącej z wersetów Koranu. Nasza księga, choć traktuje o rzeczach nieskończenie mniejszych i niekoniecznych do zbawienia, przeznaczona jest nie dla wszystkich, lecz dla kapłanów i mnichów aharskich, którzy w dowód uznania cnót i pobożności uzyskali szczególny dostęp do tajemnic Allahowych. 

Bewzględnie zabrania się kopiowania tej księgi przez mnichów, którzy dostąpili zaszczytu wejścia w jej posiadanie. Każdy egzemplarz powinien być pilnie strzeżony i przekazowany tylko wraz z inicjacją osobom, które znalazły się na odpowiednim poziomie psychicznym i duchowym, by nie uczynić z nich złego pożytku. Nie możemy jednak wykluczyć, by niewierni siłą wtargnęli do pustelni i odebrali nam księgę. Postanawiamy więc spisać wiedzę ezoteryczną w sposób niezrozumiały dla profanów, pełen alegorii i niedomówień. Ludzie znajdujący się z dala od naszej świętej tradycji nie będą w stanie prawidłowo korzystać z tegoż zbioru sekretów. Spisując to dzieło pragniemy dopomóc osobom już wtajemniczonym w dalszym wgłębianiu się w sekrety dawnych Aharów oraz umacniać ich w prawowiernej muzułmańskiej pobożności. 

(...) 

Góra może być doliną, a dolina górą. Morze może być lądem, a ląd morzem. Mężczyzna może jawić się jako kobieta, a kobieta jako mężczyzna. Kto pozna prawdę? Tylko ten, kto zna pismo starych Aharów i potrafi odnaleźć w nim bramę do prawdziwego języka, którego używano w Raju. Nic nie musi być takie, jakim się wydaje. Obcy nigdy tego nie pojmie. Głupi nie odnajdzie mądrości w świętych tekstach nie dlatego, że nie są one światłe, lecz dlatego, że to on pogrążony jest w ciemnocie. 

(...)

Prorok nie zastrzegł wrót do Raju dla jednego narodu, jednej rasy, jednego klanu. Każdy może nawrócić się i zostać prawowiernym muzułmaninem. Czy jednak każdy może posiąść tajemnice Aharów? Czy każdy może stać się częścią wspólnoty mnichów? Jeśli Allah pozwala każdemu człowiekowi na dostąpienie tajemnic najwyższych, dających życie wieczne, my nie możemy zamknąć przed nikim drogi do tajemnic nieskończenie mniejszych, choćby i były bardziej ukryte. Każdy może podjąć naukę. Mnich nie może odtrącić nikogo, kto przyjdzie do niego i powie: "nauczycielu, pomóż mi kształtować się w prawdziwej mądrości". Każdemu jednak należy przekazywać tylko tyle wiedzy, by mógł on ją pojąć i dalej wielbić Boga. Człowiek, który wychodzi z ciemności na pełne słońce musi stopniowo przyzwyczaić swoje oczy do jasności. Tak samo jest z nauką tajemnic. 

(...)

Czy ktoś z Aharów urodził się mnichem? Nie, historia nie zna takiego przypadku. Czy Aharowie znali dziedziczenie przynależności do grupy kapłanów? Nie, ponieważ tylko własną pobożnością, cnotą i mądrością można zasłużyć na błogosławieństwo. Dlaczego więc mówicie: "poganin nie może posiąść pełnej mądrości"? 

(...)

Legenda głosi, że Aharowie przeszli suchą stopą z Nordaty na Aharę, a z Ahary na Bialenię i z powrotem. Do podróży w wysokie góry potrzebowali jednak olbrzymich okretów. Kto to pojmie, już nie jest profanem"

Komentarze