Przejdź do głównej zawartości

Konstytucja naturalna Imperium

 Co będzie powstrzymywało Augusta przed zostaniem despotą? Jego własna godność i honor, będące odzwierciedleniem prawa naturalnego, odpowiedzialność za Imperium oraz powierzone mu przez Opatrzność etnosy.

Na powyższej odpowiedzi właściwie mógłbym zakończyć temat prawa w Imperium Novum. Prawa będą odkrywane, a nie stanowione. Będą mogły zostać spisane na polecenie Imperatora, dla wygody poddanych i sędziów, ale fakt spisania nie będzie definiować kwestii ich obowiązywania. To nie ludzie stanowią prawo, lecz bogowie. 

Imperator będzie ograniczał się od narzucania etnosom nadmiernych regulacji, chociaż założyć należy, że to właśnie on poznał najlepiej ze wszystkich ludzi Boże zamysły. Nie będzie jednak starał się uszczęśliwiać wszystkich na siłę, ponieważ każda społeczność powinna mieć możliwość swobodnego rozwoju i poznawania praw naturalnych. Odgórnie narzucane będzie tylko to, co konieczne jest dla utrzymania równowagi 400 wymiarów stabilności i bezpieczeństwa Imperium.

Konstytucja naturalna nie będzie musiała ograniczać władzy Imperatora, ponieważ będzie on osobą odpowiedzialną, która nigdy nie użyje siły bez potrzeby. Będzie on właścicielem wszelkich imperialnych systemów informatycznych (etnosy będą mogły posiadać swoje), ale nigdy nie nadużyje władzy administratorskiej, ponieważ nie będzie to w jego interesie - będzie zależało mu na jak najlepszej opinii o Imperium oraz dobrostanie poddanych.

Nawet jeśli prawa zostaną już spisane (co będzie długim procesem), Imperium Novum nie może stać się republiką prawników. Ostateczna interpretacja należeć będzie do Imperatora, choć będzie on mógł otaczać się lojalnymi legistami. Władza Basileosa nie zostanie ograniczona przez starych sofistów.

Czy w Imperium Novum istnieć będzie organ prawodawczy? Nie, natomiast może zostać powołany organ na wzór napoleońskiej rady państwa, zajmującej się spisywaniem praw. Nie będzie ona jednak tychże praw stanowić.

Czy będzie istniała jakakolwiek możliwość, by poddani odwołali Imperatora i zastąpili go kimś innym? Nie będzie to w żaden sposób uregulowane prawnie. Suwerenność będzie w rękach Augusta, a nie ludu. Można jednak wyobrazić sobie pewne scenariusze doprowadzenia monarchy do odejścia. Zakulisowy nacisk Rady Imperium oraz etnarchów z pewnością musiałby wywrzeć na Basileusie wrażenie, które mogłoby skłonić go do opuszczenia tronu. Formą nacisku mógłby być też exodus kolejnych etnosów oraz poddanych. Generalnie jednak, decyzja o odejścia z Tronu będzie należała tylko do jego dzierżcy.

W jakim stopniu Imperator będzie mógł zmieniać konstytucję naturalną? Czy będzie mógł ograniczać własną władzę? Czy będzie mógł przyznawać etnosom całkowitą niepodległość? Czy będzie mógł znieść ustrój stanowy? Czy będzie mógł uznać, że Absolutu nie ma? Gdyby zrobił którąkolwiek z tych rzeczy, okazałoby się, że nie jest Imperatorem, a Imperium Novum już nie istnieje i trzeba je odtworzyć gdzie indziej. Wówczas etnosy i stany powinny odstąpić od niego i oczekiwać na jego nawrócenie lub zesłanie nowego Pomazańca. 

Jak więc widzimy, Basileus będzie odgrywał ogromną rolę w Nowym Imperium, ale nie będzie jego właścicielem. Jego władza będzie ograniczona przez ideę Imperium, tradycję i konstytucję naturalną. W gruncie rzeczy będzie on miał więcej obowiązków niż uprawnień. Nie może być mowy o żadnym despotyzmie, ani inżynierii społecznej. Zasady panujące w Imperium Novum będą oczywiste dla wszystkich, a im większe będzie zrozumienie danej osoby dla nich, tym wyższa będzie jej pozycja w hierarchii.  

Efrem Pustelnik, 12.06.2022.

Komentarze